Jeżeli Twój dom jest zbyt mały aby pomieścić całą rodzinę, a Ty myślisz o jego powiększeniu to bardzo dobrze trafiłeś/trafiłaś. Rozbudowa, przebudowa czy nadbudowa budynku istniejącego to inicjatywa wymagająca uzyskania pozwolenia na budowę, a co za tym idzie projektu architektoniczno-budowlanego. Jeżeli wyrażą Państwo chęć skompletujemy za Państwa wszystkie niezbędne dokumenty w tym wszystkie niezbędne pozwolenia, decyzje, opinie i tym samym w Państwa imieniu uzyskamy decyzje o pozwoleniu na budowę. Pierwsze spotkanie z inwestorem jest nieodpłatne, na podstawie zgromadzonych danych podczas wizyty nasz projektant przygotuje odpowiedni kosztorys projektu architektoniczno-budowlanego. Na spotkaniu wstępnie ocenimy czy Państwa budynek nadaje się do rozbudowy, przebudowy czy nadbudowy jak również ustalimy szczegółowy zakres prac jaki trzeba wykonać. Szczegółowy zakres procesu projektowego przedstawiliśmy poniżej.

Proces oferowania usług w przypadku planowanej inwestycji:

- zapytanie ofertowe od klienta,
- spotkanie z klientem - ustalenie oczekiwań i potrzeb (preferowana wizyta na działce lub w budynku, którego dotyczy zapytanie ofertowe),
- przygotowanie oferty,
- podpisanie umowy,
- wykonanie inwentaryzacji, jeżeli jest taka potrzeba,
- wykonanie analiz otoczenia (analiza fotograficzna, zabudowy i zieleni, komunikacji, kompozycji, waloryzacji architektoniczno-urbanistycznej, skali zabudowy i wnętrz urbanistycznych),
- wystąpienie w imieniu inwestora w odpowiednich urzędach i instytucjach w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, warunków technicznych przyłączy do infrastruktury i innych wymaganych uzgodnień
- wykonanie koncepcji architektonicznej,
- prezentacja koncepcji klientowi,
- wykonanie projektu budowlanego i złożenie go w imieniu inwestora do odpowiedniego urzędu w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wykonanie projektu wykonawczego,
- wystawienie faktury,

Zapraszamy do współpracy.