Architektura - projekty pełnobranżowe

opis

Czytaj więcej

Rozbudowy i przebudowy budynków istniejących

opis

Czytaj więcej

 

Adaptacje projektów typowych

opis

Czytaj więcej

 

Kierowanie i nadzorowanie budową

OPCJA STANDARD

- to podstawowy wariant kierowania budową. Oferta skierowana jest przede wszystkim do Inwestorów, którzy wiedzą jak prowadzić proces budowany, a osoba kierownika budowy, jest konieczna z uwagi na wymogi Prawa Budowalnego. W zakres oferty wchodzą wizyty
w ilości niezbędnej do sprawdzenia poprawności wykonania konstrukcji obiektu, instalacji oraz zgodności z Projektem Budowanym i Decyzją Pozwolenia na budowę.

OPCJA PREMIUM

- opcja premium to rozszerzony wariant kierowania budową. Oferta skierowana jest przede wszystkim do Inwestorów, którzy po raz pierwszy budują swój dom, i chcą powierzyć kontrolę budowy oraz jej kosztów specjaliście.

 

Czytaj więcej

Wszystkie usługi

opis

Czytaj więcej

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Nadzór obejmuje:

- pełnobranżowy nadzór inwestorski
- sporzędzenie kosztorysów inwestorskich
- ofertowanie i kalkulowanie inwestycji
- optymalizację projektu pod wzlędem kosztów realizacji inwestycji
- ocenę projektu pod względem formalno-prawnym
- ocenę zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją inwestycji
- udział w negocjacjach z generalnym wykonawcą
- sporządzenie umów o roboty budowlane z generalnym wykonawcą
- sporządzenie lub kontrolę kosztorysów na roboty dodatkowe