Poszukują Państwo doświadczonego projektanta, który dokona adaptacji projektu gotowego? Bardzo dobrze Państwo trafili. Zespół projektantów ArchiGreen Studio wykona dla Państwa projekt zagospodarowania działki, wprowadzi zmiany do projektu typowego oraz wykona wszelką niezbędną dokumentację, aby mogli Państwo uzyskać pozwolenie na budowę. Wszystkie zmiany w projekcie wykonywane są komputerowo. Nie kreślimy na czerwono po projekcie gotowym w wyniku czego dokumentacja staje się nieczytelna. W większości przypadków przerysowujemy projekty w programach cad i do pozwolenia na budowę załączamy rysunki zamienne. Przerysowując projekt budowlany wielokrotnie dostrzegamy błędy, które w projektach typowych są nieodłączne. W miarę możliwości staramy się je niwelować. Gratisowo wycenimy koszt adaptacji projektu gotowego. Szczegółowy zakres procesu projektowego przedstawiliśmy poniżej.

Oprócz opracowania kompletnej dokumentacji do pozwolenia na budowę:

- doradzimy przed zakupem projektu i tym samym pomożemy wybrać projekt domu ,który spełni Państwa oczekiwania,
- uzyskamy warunki zabudowy i inne wymagane prawem uzgodnienia,
- będziemy reprezentować Państwa we wszystkich sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
- doradzimy wybór wykonawcy i kierownika budowy na życzenie inwestora pokierujemy również inwestycją,
- poprowadzimy nadzór autorski,

Proces oferowania usług w przypadku planowanej inwestycji:

- zapytanie ofertowe od klienta,
- spotkanie z klientem - ustalenie oczekiwań i potrzeb,
- przygotowanie oferty,
- podpisanie umowy,
- wystąpienie w imieniu inwestora w odpowiednich urzędach i instytucjach w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, warunków technicznych przyłączy do infrastruktury i innych wymaganych uzgodnień,
- wykonanie rysunków zamiennych w przypadku zmian w projekcie typowym,
- wykonanie projekty zagospodarowania działki wraz z niezbędną dokumentacją potrzebną do uzyskania pozwolenia na budowę,
- złożenie kompletnej dokumentacji projektowej w imieniu inwestora do odpowiedniego urzędu w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- wykonanie projektu wykonawczego,
- wystawienie faktury.

Zapraszamy do współpracy.