Aby współczesne domy spełniały warunki energooszczędności muszą być szczelne, dlatego zastosowanie kontrolowanej wentylacji mechanicznej staje się koniecznością. W dobrze zaizolowanym domu sprawna wentylacja mechaniczna zapewnia komfort i zdrowie mieszkańców.